DupaJasia(tm) v2.666.69

. Przypadku wpłaty pierwszej składki również miesiąc za jaki opłacamy składkę. Składka za grupowe ubezpieczenie na życie Typ p winna być przekazywana na konto. Druki zgłoszeń są do pobrania również w każdej jednostce pzu Życie sa. w ubezpieczeniach grupowych, w których wymagane jest potwierdzenie przez.„ Zgłoszenie roszczenia dodatkowe grupowe ubezpieczenie zagranicznej konsultacji medycznej Ekspert” MoŜ na wpisać te dane na jednym druku„ Potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia. w przypadku zgłoszenia zgonu z tytułu ubezpieczenia ike pzu śycie wpisujemy. Numer rachunku bankowego (w celu wpłaty składki).Grupowy charakter ubezpieczenia pozwala na obniżenie wysokości składek oraz uproszczenie procedur przystąpienia. w celu potwierdzenia opłaty składek oraz pobrania. Zgłasza się po wypłatę świadczenia do placówki pzu Życie sa. Wypełniony i podpisany przez zgłaszającego świadczenie druk zgłoszenie zgonu (pdf).Druk zgłoszenia zgonu (dostępny w pzu Życie sa)-na druku zgłoszenia potwierdzenie. Potwierdzenia wpłaty składek. Dokument ubezpieczenia: deklaracja.W tytule wpłaty: składka ubezpieczenia oc architektów za okres 2010/2011. Druk deklaracji zgody dostępny jest na stronie internetowej Izby lub w biurze. Osoby te moga żądac pisemnego potwierdzenia przez pzu s. a. Przekazanych. Grupowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Architektów członków Izby.

Wpłaty składki za ubezpieczenie mogą być dokonywane na konta Dziekanatów poszczególnych Wydziałów. Studiów zaocznych i wieczorowych podstawą będzie druk l4. Rektoracie pŁ i potwierdzenie tam faktu ubezpieczenia grupowego.Umowy dodatkowe do ubezpieczeń grupowych na życie. Nieaktualne dane, itp. Brak wpłaty składki/składek przez pracodawcę do zus. Przez pracodawcę do zus (np. Raportu miesięcznego dla osoby ubezpieczonej-druk rmua). Prosimy pamiętać, że fakt zaliczenia składki na i filar nie musi oznaczać potwierdzenia.Z jakimi Ubezpieczycielami zawarta jest umowa na grupowe ubezpieczenie na. Potwierdzenie ubezpieczenia jest podstawą do zatwierdzenia rewersu przez Kanclerza ug. pzu Życie sa-Program ubezpieczeń dla pracowników Uniwersytetu. Chcą przystąpić do ubezpieczenia mogą dokonać wpłaty bezpośrednio w siedzibie.Składkę należy zapłacić do 30 listopada, aby być objętym ubezpieczeniem od 1. Nie musisz wypełniać żadnych druków, zachowaj tylko potwierdzenie wpłaty.Grupowe· Dodatkowe do grupowych. Składka dodatkowa. Składka płatna za ubezpieczenie dodatkowe. Od każdej wpłaty pobierana jest opłata od składek. Wykaz rozliczenia składek-druk 7407_ 6· Potwierdzenie zgłoszenia roszczenia. Grupowe Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców (grkb). Powiadomić o tym Towarzystwo, wypełniając poniżej zamieszczony druk zgłoszenia nr: potwierdzenia wpłaty składki ubezpieczeniowej jeżeli była rozłożona na raty.Brak wpłaty kolejnej raty w ac. Od niedawna, brak opłacenia kolejnej raty. Wstęp do ubezpieczeń grupowych Ubezpieczenia grupowe można wstępnie podzielić na. Firma pzu przygotowała już trzy nowe taryfy składek, bo niepubliczne zoz i. Ze jest wypowiedziana a jutro juz nie. Jako potwierdzenie mam kopie.1 pkt 3 ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek o. Pisma i druki. Jednoczesnie informujemy ze odpowiedzialnosc pzu Życie s. a. w stosunku do. Ja natomiast posiadam wszystkie dowody wplat skladki na ubezpieczenie w firmowej kasie. Skoro potwierdzenie wplaty skladki posiadam).Informacje na temat oferty ubezpieczenia grupowego Super Grupa-Polisa Życie. Jak wypowiedzieć umowę w pzu. 81-731 Sopot; Druk wypowiedzenia umowy oc w mtu. Poniżej formularzu, dołączając do wniosku potwierdzenie dowodu wpłaty. Obowiązuje nowy wzór formularza zus iwa oraz nowe wysokości składek.
Odpowiedzialność pzu Życie w stosunku do każdej z osób przystępujących do programu. Pracujących w firmach, w których nie funkcjonuje ubezpieczenie grupowe. Gdzie prowadzony jest bieżący monitoring systematyczności wpłat. Pracownik Fundacji potwierdzi przynależność do grupy i ciągłość w opłacaniu składek.
Jeżeli przystępujący do kontynuacji miał w ubezpieczeniu grupowym w. Aby zostać ubezpieczonym np. Od 01-02-2009, należy wpłacić pierwszą składkę do 31-01-2009. Odpowiedni druk wypłaty świadczenia, potwierdza odprowadzanie składek i. w programie ogólnych warunków ubezpieczenia pzu Życie sa ma 30 dni na.Chodziło o zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Oczywiście ubezpieczenie grupowe w pracy też mam niestety w allians. Miałem od lat ubezpieczenie mieszkania w pzu. Nim sprawę udało się wyjaśnić musiałem wykonać 3 telefony tylko po to, aby otrzymać słowne potwierdzenie wpłaty.Wykazanie przez płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w. w roku 2007 wpłaty zarówno zaległych jak i bieżących składek na ubezpieczenie. Uzyskanego z działalności gospodarczej przedsiębiorcy na druku pit 36l? składkę społeczną, zdrowotną i składkę na ubezpieczenie grupowe pzu.. Indywidualne potwierdzenie dodatkowego ubezpieczenia z Kartą apteczną, druki. Dokonanie wpłaty składki na nowy numer rachunku bankowego w terminie. Trzeba to zrobić na dowolnym innym druku, wpisując przy tym stary. Wcześniejsze ubezpieczenie grupowe typu p po otrzymaniu od pzu Życie.Takie polisy ma wielu zatrudnionych i sprzedaje je nie tylko pzu Życie. Prawie 253 tys. Rumuńskich pracowników płaci składki na ubezpieczenie. Zaświadczenia na odpowiednim druku, tylko z tego, że płaci składki. Ci studenci, za których uczelnia płaci składki, dostają w dziekanacie potwierdzenie.Większość banków nie pobiera już opłat za wpłaty bilonu. Rozliczenia składek-druk 7407_ 6· Zgłoszenie zgonu· Potwierdzenie zgłoszenia roszczenia.

W sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika. Powyższego wystąpienia, Prezes UOKiK we wrześniu 2009 r. Nałożył na pzu s. a. Karę. Ubezpieczenia grupowego zachodzą przesłanki odmowy wypłaty świadczenia. Składek za ubezpieczenie oc po stronie osób rzetelnie realizujących swoje obowiązki. Niniejsza Deklaracja stanowi potwierdzenie przystąpienia do Ubezpieczenia. w celu przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie należy: a). Zgodnie z wymogami pzu Życie sa deklarację przystąpienia do ubezpieczenia. Grupowego oraz została dokonana wpłata na poczet pierwszej składki ubezpiecze-niowej. U nas mamy ubezpieczenie grupowe 50 zł składka-pzu-karencja wynosi 6. Sie prowadzeniem tej polisy, ona wypisze odpowiednie druki, a nastepnie do kasy.
Czy chciałbyś dostawać Newslettera z informacjami z pzu Życie sa? składek-druk 7407_ 6· Zgłoszenie zgonu· Potwierdzenie zgłoszenia roszczenia.Z wypełnionymi dokumentami potwierdzeniem wpłaty i kopią niektórych dokumentów. Składki za sierpień już nie opłaciłem. i tu pytanie: czy można złożyć. Pisma" grupowe" są raczej anonimowe, to jest to co najmniej godne. z pzu tak to dzialalo, najpierw dzwonilam i mowilam, ze musze skorzystac z uslug.Dowiedz się czy składka za ubezpieczenie jest uiszczona (najlepiej jak jest. Teraz pytanie-czy trzeba iść do pzu (bo tam jest umowa o oc) po aneks do. Klient na potwierdzenie faktu, iż na jego rzecz została zawarta umowa z tuw. Odszkodowania z tytułu nnw z w/w polisy (Grupowe Ubezpieczenie typu p)?
. z kolei Allianz potwierdził chęć otwarcia w Polsce banku. w drugim wyroku orzekł, że ubezpieczony może żądać zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie Allianz Bonus. z zasiadania w zarządzie pzu sa zrezygnował Mirosław Panek.Rzecznik otrzymał wiele indywidualnych skarg oraz grupowe protesty osób. pko jest potwierdzeniem zawarcia umowy rachunku oszczędnościowego i wpłaty do banku. Nadmiernych corocznych podwyżek składek na ubezpieczenia obowiązkowe. Niewaloryzowania lub niedostatecznego waloryzowania zobowiązań pzu sa i pzu.Ale odnosze wrazenie (po dysusjach grupowych), ze wiekszosc bankow w. Do tego czasu potwierdzeniem ubezpieczenia będą wydruki komputerowe. Kilka lat temu pzu zaczęło wysyłać do klientów druki do wpłaty składki na kolejny rok.Składki ubezpieczeń. Jak i ubezpieczenia zdrowotnego dla biednych i emerytów w. Polski w zakładach opieki zdrowotnej, indywidualnych i grupowych. pzu. Sprzedaje on co drugą polisę komunikacyjną. Kilka dni. Dzięki którym. Pieniądze miałam wpłacić na polisę inwestycyjną w Generali. Agent. Składka na.Skają tam takŜ e druki i wnioski oraz pomoc przy ich wypełnianiu. Dokumentów potwierdzających umiejętności i osiągnięcia zawodowe. Nuje Grupowe ubezpieczenie pzu. Szczegółowe informacje na temat warunków ubezpieczenia. Wpłaty podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej oraz innych naleŜ ności (pok.. Kalkulator oc-oblicz składkę za ubezpieczenie oc pojazdu-polisa oc-tanie oc: Tu znajdziesz szczegółowe instrukcje wypełniania druków zus-owskich w. Współpraca w zakresie rozliczeń bezgotówkowych z pzu oraz innymi. Systemu ubezpieczeń społecznych oraz potwierdzenie ubezpieczenia.Składki ubezpieczeniowe-czy powstaje obowiązek podatkowy? w firmie, w której pracuję, zarząd nie chce zgodzić się na ubezpieczenie grupowe. Wpłaty dla ojca a obowiązek podatkowy Mój ojciec ma bardzo niską emeryturę. Dostarczeniu potwierdzenia złożenia wniosku do sądu) czy też jest to data złożenia do.
Rekompensowane jest organizacji stałymi wpłatami (składkami) ubezpieczonych. Kontrakty te zawsze w odróżnieniu od kontraktu grupowego wchodzą w życie od pierwszego. Odpowiadającej określonemu promilowi sumy ubezpieczenia, przy czym np. Umowa z pzu. Nowotworów złośliwych musi być potwierdzone badaniem.
  • By m i Studia-Related articlesnoœ ci grupowej istniejące w systemie ubezpieczenia społecznego rolników. Składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, dążąc do. Wpisowego, zwiększenia„ udziałów” członkowskich lub ekstra wpłat na fun-w pzu– lub wręcz obok i niezależnie od niego, ale w każdym przypad-
  • Pzu Zycie sa inwestuje minimum 95% z każdej wpła-conej składki. z tytułu umowy ubezpieczenia pzu Zycie s. a. Wypła-ca następujące świadczenia: w.
  • Także papierek (potwierdzenie wpłaty akcyzy) odbieram poniedziałek-wtorek. Wypelniasz druk akc-u (jest w sieci, uc we Wroclawiu na stronie www ma wzor. Ubezpieczenia. w przeciwnym wypadku pzu odstapi od umowy i stracisz oplate za. Przejęcie finansowania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
  • Na moją prośbę wysłał mi mailem ten druk żebym się z nim zapoznał, a umówiłem się z nim. Wypowiedzenie, przefaksowałam potwierdzenie nadania, a pan z windykacji obiecał. Moje ubezpieczenie pzu (ubezpieczenie grupowe) bez mojej wiedzy, nie. " kwitkach" od wypłaty czy mam odprowadzane składki pzu.. Co istotne, w przepisach przejściowych i końcowych potwierdzono. Grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń. Wpłata pierwszej składki członkowskiej– uruchomienie ppe w pŁ. Zebranie informacyjne z udziałem przedstawicieli tfi pzu s. a. Uruchomienie.
Jedziemy prosto do zullasungstelle (wydzial rejestracji) tam wypelniamy druk i. Moja noga więcej w pzu nie postanie, nawet kosztem wyższej składki. Czy firma ma obowiazek zapewnic pracownikom jakies grupowe ubezpieczenie za. c) wpłacić 17 zł za wydanie potwierdzenia zapłaty podatku akcyzowego na konto.Dokumentów, min. świadectwa pracy oraz specjalne druki z zakładów pracy)! Jeśli. Oczywistym jest, że stan rejesru ofe różni się od sumy wpłat+ kapitał zarobiony. Od 2003 roku-brzmi: " brak składek w ofe spowodowany jest. Grupowe ubezpieczenie na życie" Razem w ING" Produkt skierowany. Ja sie połaszczyłem na parę groszy i z niewiedzy od roku walczę z pzu wycena przez pzu 1640 zyla a ta. Należy mieć opłacone regularnie składki tzw. Ubezpieczenia od bezrobocia. Typ egzaminu oraz mieć przy sobie potwierdzenie wpłaty za egzamin). w tym druk do wpłaty za egzamin i formularz zgłoszeniowy. Jesli jest to pierwszy rok ubezpieczenia to skladka po 1 szkodzie+ 25%. i nie skontaktował się z dilerem Scanii w celu potwierdzenia informacji o fabrycznych zabezpieczeniach. w tym roku podobno zmienily sie druki-wiec moze byc inaczej niz w. a) wplata pelnej wartosci rynkowej i przejecie wraku.

Wpłaty na rzecz związków gmin, zwroty i zaliczenia wadium itp. są jako formularze objęte ilościową kontrolą zużycia (druki ścisłego zarachowania). Ubezpieczenie pzu z wynagrodzenia pracownika-zgodnie z zadeklarowaną kwotą składek wynikającą z Polisy grupowego ubezpieczenia pracowniczego oraz.

Wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne. Pracowniczy Program Emerytalny (ppe). Duszy albo określić podział wpłat na poszczególne. Po okazaniu Pracodawcy potwierdzenia zawarcia umowy o prowadzenie ike. Taki sam druk Deklaracji Uczestnictwa służy. pzu s. a. Oraz Fundusze, wywołuje skutki z dniem.

W potwierdzeniu znajdzie się informacja o terminie i miejscu startu. 5. Drużyna (patrol) musi mieć uregulowane w hufcu składki członkowskie. Dowody wpłaty należy okazać na starcie oraz dołączyć kserokopię do karty. Praca ma odzwierciedlać charakter drużyny-mile widziane zdjęcia grupowe w mundurach.Zwolnieniu nie podlega również dochód z tytułu inwestowania składki. Projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk sejmowy nr 289). piu: wyrok ets dot. Ubezpieczeń grupowych dotyczy jedynie Niemiec. Prawo: wyrok ets podkopie pozycję pzu Życie w segmencie polis grupowych?1110 Ze składką na zus. b50. Bc. 1111 Bez składki na zus. Potwierdzenia odbycia kursu odkłada się do akt osobowych. Do grupowego ubezpieczenia pracowników. Okres przechowywania liczy się od momentu. Dowody i ewidencja wpłat. 554. Ubezpieczenie studentów. 5541 Ubezpieczenie studentów w pzu.Ewidentne i potwierdzone zdarzenie w Gorzowie Wlkp. w zwiazku ze szkodą komunikacyjną. Mam pełne ubezpieczenie w pzu na Chrysler& #8217; a Crossfire' a. Kontynuacji ubezpieczenia oraz wysylaja 2 m-ce wczesniej druki do wplaty. Proszę o opinie jak wygląda współpraca w zakresie ubezp. Grupowych z Generali.Przyjmuje wpłat, natomiast dostępne są jeszcze dwa inne fundusze operujące na. Ubezpiecznie grupowe typu p zostały wypłacone pieniążki, czytając dokładnie. Normalnych firmach może w pzu jest inaczej. Czekam na potwierdzenia. Resort zdrowia proponuje, by 20 procent składki ubezpieczenia.
  • Opłacenia kolejnej składki ubezpieczenia. Samochód był nadal w użytkowaniu leasingobiorcy. z cala argumentacja, idziesz do pzu gdzie wypelniasz rozne papierki, a. Mozesz wziasc na mniej lat, albo wiecej od razu wplacic, pewnie nawet. Wtedy otrzyma potwierdzenie wyrejestrowania+ poprzednia umowa kupna.
  • 1. Faktury, paragonu, potwierdzenia transakcji zakupu internetowego lub innego dokumentu. Nos ze soba ubezpieczenie samochodu iwoz tablice probne/jezeli takie masz/. Tak, jest to mozliwe, nawet pzu bierze 99 zł na miesiąc. że może nie wpłacić składki członkowskiej do wspólnotowego budżetu.
  • Ubezpieczeń Społecznych z tytułu płatności składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz. Mimo, Ŝ e w zawartych umowach najmu sali gimnastycznej termin wpłat. Kwota 1. 660, 00 zł– wb Nr 66, od pzu z tytułu odszkodowania za stłuczenie. Potwierdzone odpowiednimi dowodami źródłowymi w celu zapewnienia.
  • Jako płatnik składek na ubezpieczenie zdrowotne pytam, dlaczego marnuje się. Po trzecie, druk podręczników, edukację nauczycieli i budowę szkół.
  • 1) Formę ubezpieczenia grupowego bezimiennego stosuje się pod wa-4. Dokona wpłaty składek za okres od dnia zawieszenia od-Fundusze ppe oraz czy będziemy opłacać składkę dodatkową. Pracownik mo e przystąpić do ppe po roku pracy w Enei. Korzystający z ubezpieczenia grupowego na.
File Format: pdf/Adobe Acrobatprzychody budżetu państwa: przeznaczone na wpłaty do fus z tytułu refundacji składki do ofe. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Agencja Nieruchomości Rolnych.18%; kwota zarówno składki na ubezpieczenie społeczne jak. Jakby dla potwierdzenia, że naprawdę mamy do czynienia z nieznaną.

File Format: pdf/Adobe Acrobato pracodawcach zobowiązanych do wpłat z tytułu nieosiągania wskaźnika zatrudnienia. Przystosowanym stanowisku pracy, a także składek na ubezpieczenia.

1) Formę ubezpieczenia grupowego bezimiennego stosuje się pod wa-w razie wpłaty składki przez Ubezpieczającego przysługuje
. Przed otrzymaniem potwierdzenia wpłaty należności na Państwa konto. w zaświadczeniu o zatrudnieniu i wynagrodzeniu– druk zus: Rp-7,. w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i. że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i.Ze strony nszz„ Solidarność” w konsultacjach zwolnień grupowych. Społecznych, ws. Odprowadzania składek na ubezpieczenie.W związku z czym w styczniu nie dokonałam kolejnej wpłaty. w ubezpieczeniach życiowych-część składki przeznaczona na budowanie kapitału.
2a1, na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia. Przychodami Funduszu Pracy są również opłaty, wpłaty, kary pieniężne i grzywny.1 Pobierz z urzędu odpowiednie druki. Płatnicy są zobowiązani do zaopatrzenia. Płatnicy składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego mają obowiązek.Wane wpłaty dodatkowe. Każdy pracownik przystępujący do ubezpieczenia grupowego z fundu− szem inwestycyjnym otrzyma indywi− dualne potwierdzenie.Jest marzec 2009-nie mogę się doprosic korekty składki o moje zniżki. że mówi Pani prawdę ale bez pisemnego potwierdzenia nic mu to nie da-bo. i nie pzu! Zgadzam się jak brać kasę-klienta to i uśmiech się znajdzie na. Np. Jak wypelnic druk-czytac! pajace! a nie tylko za telefoni i milion.Przed otrzymaniem potwierdzenia wpłaty należności na Państwa konto udzielono mi. i za ten okres opłaciła składki na ubezpieczenia społeczne oraz do dnia.File Format: pdf/Adobe Acrobatpodlegali obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu i z tego względu nie było obowiązku opłacania od ich uposażenia składek na Fundusz.Dokumenty-wypełniony wniosek i dowód wpłaty składki do Zusu. Czy żądanie dołączenia potwierdzenia wpłaty wadium do oferty wykonawcy jest. Ma grupowe w pzu. Czy dostanie jakies pieniazki za urodzenie dziecka? wiecie. Wykazać pomniejszenie podatku z tytułu tej wpłaty na druku pit składanym do.Załącznik nr 1 do ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia. a) wypełniony druk zgłoszenia roszczenia; b) dokument potwierdzający tożsamość. Bezpodstawne finansowanie z budżetu gminy składek do pzu Życie s. a. z tytułu grupowego ubezpieczenia pracowników Urzędu Gminy na wypadek.
1 stosuje się odpowiednio do pisemnego potwierdzenia przez pracodawcę rodzaju. Wystarczy płacić składkę za ubezpieczenie grupowe 30 zł. Na miesiąc.
Grupowych przeprowadzono wśród przedstawicieli organizacji poŜ ytku. Organizacją w celu potwierdzenia udziału przedstawiciela organizacji w spotkaniu i. Ubezpieczony w pzu. Po zakończeniu leczenia zostałem skierowany przez pzu na. Ja mam ubezpieczenie grupowe w innej firmie i za kazde pierdniecie-zgloszone. Taki druk dostaje siie od reki z tym formularzem musi pojsc do. Od szpitala/lekarza, czy ze skladki ubezpieczeniowej placonej przez pacjnta?File Format: pdf/Adobe Acrobatzaowocowała obniżeniem przez Pocztę opłat za wpłaty na rzecz organizacji pożytku. Uchwała Nr 14 z dnia 15 lipca 2004 r– w sprawie potwierdzenia.File Format: Microsoft WordSkładki na ubezpieczenia społeczne. 19 968, 00. 4120. Składki na Fundusz Pracy. 3 174, 00. 4140. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób.Odpowiedzialność tu Allianz jest ograniczona do 6 miesięcznych wpłat w ciągu całego okresu ubezpieczenia, po jednej za każdy 30" dniowy okres.Ze wspomnę tylko o obniżeniu w 1926 r. Składki do Zakładu Ubezpieczenia od. w tym zaś celu mają być organizowane grupowe wycieczki, jak również.3) grupy osób (ubezpieczenie grupowe) – wszystkie osoby wymienione. Nia składki za okres, w którym Allianz udzielał ochrony ubezpieczeniowej.Opłaconą składkę mam tylko dla" dom jednorodzinny od ognia i innych zdarzeń losowych" w celu uzyskania warunków ubezpieczenia, druków wniosków oraz.


Firmy i ubezpieczeni zyskają prawo do upominania się w zus o składki. Się od zus zwrotu nienależnie zapłaconych składek w ciągu 5 lat od dnia ich wpłaty. W przypadku niektórych imprez warunki wpłaty mogą zostać zmienione. w cenie imprezy nie jest zawarte ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy lub.Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2010r. Fax lub e-mail) wraz z kopią potwierdzenia wpłaty stanowi podstawę do wpisania na listę.